Die Mordopfer


ZahlVor- und FamilennameAlterAnmerkung
1Anesti An. Athina16
2Anestis An. Loukas11
3Anesti I. Sophia44
4Anestis I. Nikos14
5Vassilarakos B. Tasos63
6Vassileiou B. Panagiotis49
7Vouzilakos A. Michalis29von Aegina
8Gambrilis B. Giorgis41
9Gambrili G. Thiresia39
10Gambrilis G. Vassilis7
11Gambrilis G. Dimitris5
12Gambrili G. Vassiliki4
13Gambrili G. Anestia1
14Gambrili Ch. Chaido34
15Gambrili N. Sophoula43
16Gambrili N. Eustathia7
17Georgakos D. Loukas51
18Georgaku L. Vassiliki45
19Georgaku L. Giannula24
20Georgakos L. Dimitris19
21Georgakou L. Ourania14
22Griba D. Chryssoula38
23Gribas D. Loukas2
24Dimakas L. Nikolas17
25Dimaka Matth. Pagona31
26Dimaka Matth. Konstantina6 Monate
27Zakkas N. Loukas40
28Zakka I. Diamanto37
29Zakka N. Archonto24
30Zakkas N. Loukas38
31Zakka Th. Zoi25
32Zakka Th. ?vaptisto2 Monate
33Zisis N. Sotiris38
34Zisi N. Margarita1
35Zisis S. Nikolakis71
36Zisis L. Panagiotis66
37Zisis P. Nikolas26
38Kailis N. Giannis74
39Kaili I. Georgia29
40Kaili I. Dimitra33
41Kailis A. Loukas8
42Kailis M. Dimitris66
43Karagiannis Oth. Panagiotis57
44Karagianni P. Maria47
45Karouzou D. Eleni66
46Karouzou D. Toula17
47Karbouni Alk. Athanassia37
48Karbuni Alk. Giannis5
49Kastriti Ath. Stamoula44
50Kelermenou S. Kalousa39
51Kelermenou Ch. Athina53
52Kelermenou I. Athina48
53Kinias G. Christos34
54Kinias S. Themistoklis51
55Kinia Th. Eutychia21
56Kokkinis L. Giannis26
57Kokkinis L. Thanasis19
58Kokkinis Aris. Angelis78
59Kokkini Angel. Theophani76
60Koroubalis L. Miltiadis39aus Delphi
61Koroubali M. Neratzoula32
62Koutrou G. Panagiou59
63Koutriari N. Giannoula38
64Koutriari N. Kalousa12.
65Koutriaris N. Loukas6
66Koutriari N. Loukia5
67Koutriari N. Nikoletta7
68Kritsopis A. Kostas44
69Kritsopi K. Asteria34?
70Konstantinu M. Giannis63
71Konstantinou I. Katerini19aus Dephina, Tocher
72Lagos K. Giorgis35aus Stiri
73Lamprou P. Maria62
74Lamprou G. Nikos33
75Lamprou G. Giannis29
76Lemonis I. Giorgis68
77Lemonis G. Giannis30
78Lemoni I. Panagiotitsa22
79Liaskos An. Loukas76
80Liaskou L. Photeini23
81Liaskos L. Nikolas5
82Liaskos L. Dimitris1
83Litsou I. Asimo63
84Loukas E. Giorgis62
85Louka G. Pandora41aus Arachova
86Louka An. Chryssoula23
87Loukas An. Giannis2
88Louka An. Artemisia85
89Malamos A. Spyros67
90Malamou S. Lukia8
91Malamou A. Dimitra38
92Malamos A. Giannis9
93Marios D. Panagiotis68
94Mariou D. Panoria42
95Mastrogiannis L. Nikulas69
96Mastrogianni L. Elissavet29
97Michas N. Giorgis60
98Michas I. Iraklis66
99Balagouras I. Nikolas49
100Balagoura P. Theochou71
101Babanopoulou B. Chrysapho45
102Babanopoulou B. Sophia6
103Barlou Ch. Tarsia44
104Barlou P. Loukoula29
105Barlou P. Tasoula4
106Barlou P. Avaptiston5 Monate
107Barlou L. Eleni9
108Barbouta S. Nitsa39
109Barboutas S. Alekos6
110Basdeki An. Garyphalia32
111Basdeki An. Eleni3
112Basdeki Euth. Anthoula80
113Boura N. Asimo54
114Bouras G. Mitros63
115Boura D. Aphroditi55
116Bouras I. Mitsos38
117Bouras Laz. Loukas25
118Nikolaou Neok. Miltiadis37
119Nikolaou M. Kondylo30
120Nikolaou M. Katina5
121Nikolaou M. Maria3
122Nikolaou B. Violetta5
123Nikolaou G. Theochou34
124Nikolaou G. Giannis65
125Nikolaou I. Giannoula60
126Nikolaou I. Asimo39
127Nikou Th. Nikos69
128Nikou N. Giannoula64
129Dai K. Maria16
130Oikonomou N. Phaidon69
131Oikonomou An. Giannis45
132Pantiska N. Pagona52
133Panourias I. Thanasis53
134Papadias Mitsos50
135Papathanasiou I. Phrosyni78
136Papaioannou Ar. Giorgis33
137Papaioannou L. Giannis38
138Papaioannou L. Dimitra66
139Papaioannou I. Georgia31
140Papaioannou I. Loukas6
141Papaioannou N. Giannis31
142Papaioannou I. Phrosyni36
143Papaioannou G. Aristotelis9
144Papaleonida L. Pagona34
145Paschouli D. Vassiliki38
146Paschoulis D. Stathis6
147Pelekanos A. Spyros42aus Livadia
148Pelekis D. Ilias36aus Livadia
149Perganta K. Eleni50
150Pergantas Mat. Nikolis52
151Perganta Mat. Maria73
152Perganta Nik. Vassillo48
153Perganta I. Vassillo65
154Pergantas N. Petros19
155Perganta An. Eleni68
156Perganta B. Zapheiro10
157Petsava B. Sophia19aus Livadia
158Sechremelis A. Giannis14
159Sechremelis G. Christos3
160Sechremeli L. Kyriakoula57
161Sideras L. Sporos71
162Sideri G. Eustathia28
163Skoutas I. Christos58
164Skoutas N. Giannis64
165Stathas E. Giannis69
166Statha A: Phrosyni27
167Statha A. Eleni8
168Stathas A. Giannis3
169Statha A. Zoitsa7
170Stathas D. Stathis5
171Stathas A. Giorgis84
172Statha Hl. Panagiotitsa12
173Stavrou N. Loukas33
174Stavrou chira N. Asimo69
175Stavrou L. Asimo29
176Stavrou L. Panagiotitsa4
177Stavrou L. Giannis68
178Stavrou I. Sophia26
179Stavrou An. Asimo30
180Sfountouri P. Garyphallia24
181Sfountouris P. Argyris4
182Sfountouri Th. Asimo39
183Sfountouris Th. Argyris7
184Sfountouri chira Arg. Stam.80
185Sfountouri I. Phrosyni42
186Sfountouri P. Nikoletta63
187Sfountouri P. Anna50
188Sfountouris P. Nikos12
189Sfountouris P. Giannis43
190Sfountouri P. Maria55
191Sfountouri Ar. Katerini44
192Sfountouris Ar. Nikolas45
193Sfountouri N. Vassiliki35
194Sfountouris P. Thanasis35
195Sfountouri Th. Vassiliki35
196Sfountouris Th. Nikolas2
197Sfountouris L. Aristeidis60
198Sfountouris Leon. Nikolas12
199Sfountouris Th. Charalamp.63
200Sfountouri Ch. Petrula60
201Sfountouris Th. Giorgis62
202Sfountouris G. Giannis30
203Sfountouris G. Dimitris26
204Sfountouri I. Zapheiro57
205Sfountouri N. Vassiliki65
206Sfountouris Them. Loukas52
207Sfountouri L. Phlorou55
208Sfountouri L. Olga22
209Sfountouri L. Panagiotitsa15
210Sfountouris L. Themistoklis32
211Sotiriu S. Asimo61
212Tzathas A. Nikos57
213Tzathas N. Tasos30
214Tzatha I. Pagona38
215Tzathas I. Charalambos14
216Tzathas P. Mitsos42
217Tsami L. Astero42
218Tsami L. Katerini13
219Tsamis L. Othonas3
220Tsami L. Eudokia64
221Tsami I. Alephanto60
222Tsokos Dimitris30aus Livadia
223Philippou I. Marietta29